ChatGPT  

Mark Zuckerberg, CEO Facebook, baru-baru ini memperkenalkan sebuah model bahasa baru yang diberi nama LLaMA…