Makalah Nasikh dan Mansukh

MakalahMakalah Nasikh dan Mansukh menjelaskan tentang makalah nasikh dan mansukh ulumul hadits, pengertian nasikh dan mansukh, kata pengantar makalah nasikh dan mansukh, ilmu nasikh dan mansukh, makalah ushul fiqh tentang nasikh dan mansukh, contoh ayat nasikh dan mansukh, pendapat ulama tentang nasikh dan mansukh, buku tentang nasikh dan mansukh

Makalah%2BNasikh%2Bdan%2BMansukh

Al-Qur’an merupakan kitab suci umat islam yang diturunkan kepada Rasul Allah (Nabi Muhammad SAW). Al-quran dijadikan sebagai pedoman hidup umat islam dalam menata dan melaksanakan kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip kita menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup bukan hanya pada tahu dan paham tentang isi dari kandungan namun juga pada pengetahuan dan pemahaman cara mengkaji Al-Qur’an tersebut.

Dalam pembahsan Al-Qur’an ini banyak sekali yang harus dikupas secara mendalam salah satunya yaitu Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur’an.Nasikh ini merupakan mengangkat hukum syara’ dengan dalil hukum syara’. Yang memberikan kesan Nasikh hanya terjadi pada hukum hukum yang berhubungan dengan furu’ ibadah yang muamalat dengan orang-orang yang megakui Nasikh.

Lanatas mengapa yang berkaitan dengan akidah, dasar-dasar akhlak dana etika, pokok-pokok ibadah dan muamalah dan berita mahdoh tidak mengalami Nasikh?. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut maka dalam makalah ini kita akan mengkaji lebih dalam mengenai Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur’an tersebut.

Baca Juga  Inovasi Teknologi dalam Manajemen Ekonomi: Peluang dan Tantangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *